Câu chuyện thành công

Trương Thị Hoàng Linh

Mục lục
[Show]

Mục lục

Khách hàng: Trương Thị Hoàng Linh: SN 1974

Tình trạng răng

  • Đau răng khôn
  • Răng mọc lệch
  • Đen chân răng

Giải pháp khắc phục

  • TRỒNG 19 RĂNG TOÀN SỨ CERCON HT ( ĐỨC )
  • NHỔ RĂNG KHÔN
  • Được thực hiện bởi Bsi Lê Thị Hồng Vân vào ngày 28/01/2023
Đăng ký tư vấn