Khách hàng

Cô Phạm Nguyễn Bảo Trân

11/07/2023

Cô Phạm Nguyễn Bảo Trân

Khách hàng: Cô Phạm Nguyễn Bảo Trân 45 tuổi Tình trạng răng Sưng nướu Vàng răng Mất răng hàm

Nguyễn Thi Thảo Uyên

11/07/2023

Nguyễn Thi Thảo Uyên

Khách hàng Nguyễn Thi Thảo Uyên Trồng implant răng hàm

Phan Trần Yến Nhi

11/07/2023

Phan Trần Yến Nhi

Khách hàng Phan Trần Yến Nhi Khách hàng: Phan Trần Yến Nhi: SN 2000 Tình trạng răng Mất 3 răng Răng bọc lệch Giải pháp khắc phục Khắc phục tình trạng bị mất răng Dòng răng toàn sứ Osstem Hàn Quốc Trồng implant Được T.Sĩ B.sĩ CKII Võ Nguyễn Đăng Quang thực hiện vào ngày 04/01/2023

Đoàn Ngọc Bảo Trân

11/07/2023

Đoàn Ngọc Bảo Trân

Khách hàng Phan Trần Yến Nhi Khách hàng: Đoàn Ngọc Bảo Trân: SN 2007 Tình trạng răng Mất 3 răng Răng bọc lệch Giải pháp khắc phục Trám răng Chỉnh nha mắc cài tự khóa Được T.Sĩ B.sĩ CKII Võ Nguyễn Đăng Quang thực hiện vào ngày 22/05/2021

Nguyễn Hùng Cường

11/07/2023

Nguyễn Hùng Cường

Khách hàng Nguyễn Hùng Cường Khách hàng: Nguyễn Hùng Cường: SN 1994 Tình trạng răng Mất 1 răng Răng bọc lệch Đen chân răng Giải pháp khắc phục Nhổ răng cối nhỏ Cạo vôi răng Răng sứ Cromcoban Được thực hiện vào ngày 07/05/2021

Nguyễn Thành Phát

11/07/2023

Nguyễn Thành Phát

Nguyễn Thành Phát - Nha khoa quốc tế khắc ghi