Khách hàng

Cô Phạm Nguyễn Bảo Trân

Mục lục
[Show]

Mục lục

Khách hàng: Cô Phạm Nguyễn Bảo Trân 45 tuổi

Tình trạng răng

  • Sưng nướu
  • Vàng răng
  • Mất răng hàm

KH-BRS-pham-nguyen-bao-tran-truoc

Giải pháp khắc phục

  • Khắc phục tình trạng mất răng hàm
  • 23 răng toàn sứ dòng Lava Plus
  • 2 trụ implant
  • Cạo vôi đánh bóng răng
  • Được bác sĩ CKI Lê Đình Hùng thực hiện vào ngày 28/09/2022

KH-BRS-pham-nguyen-bao-tran-sau

Đăng ký tư vấn