Khách hàng

Cô Trần Thị Kim Thanh

Mục lục
[Show]

Mục lục

Khách hàng: Cô Trần Thị Kim Thanh 62 tuổi

Tình trạng răng

  • Mất răng

Trần-Thị-Kim-Thanh-(Trước)

Giải pháp khắc phục

  • Khắc phục tình trạng bị mất răng
  • Dòng răng toàn sứ Cercon TH
  • Trồng implant
  • Được T.sĩ B.sĩ CKI Nguyễn Đức Tâm thực hiện vào ngày 09/01/2023

 

Đăng ký tư vấn