Khách hàng

Dương Thị Thu Nhung

Mục lục
[Show]

Mục lục

Khách hàng: Chị dương thị thu nhung 35 tuổi

Tình trạng răng

  • Răng mọc lệch
  • Răng mọc lệch

KH-Implant-duong-thi-phuong-nhung-truoc

Giải pháp khắc phục

  • Khắc phục tình trạng bị mất răng
  • Dòng răng toàn sứ Cercon TH
  • Trồng implant 2 răng sứ
  • Được T.sĩ B.sĩ CKI Nguyễn Đức Tâm thực hiện vào ngày 13/01/2023

KH-Implant-duong-thi-phuong-nhung-sau

Đăng ký tư vấn