Khách hàng

Nguyễn Hùng Cường

Mục lục
[Show]

Mục lục

Khách hàng: Nguyễn Hùng Cường: SN 1994

Tình trạng răng

  • Mất 1 răng
  • Răng bọc lệch
  • Đen chân răng

Giải pháp khắc phục

  • Nhổ răng cối nhỏ
  • Cạo vôi răng
  • Răng sứ Cromcoban
  • Được thực hiện vào ngày 07/05/2021
Đăng ký tư vấn