Khách hàng

Nguyễn Thi Thảo Uyên

Mục lục
[Show]

Mục lục

Khách hàng Nguyễn Thị Thảo Uyên

Khách hàng: Nguyễn Thị Thảo Uyên SN 1998

Tình trạng răng

  • Mất răng vị trí 46

KH-IMPLANT-NGUYEN-THI-THAO-UYEN-TRUOC

Giải pháp khắc phục

  • Khắc phục tình trạng bị mất răng
  • Dòng răng toàn sứ Nobel
  • Trồng implant
  • Được TB.sĩ CKI Nguyễn Hưng Thịnh thực hiện vào ngày 02/02/2023

KH-IMPLANT-NGUYEN-THI-THAO-UYEN-SAU

 

Đăng ký tư vấn